สิงหางลายโชคร้าย...

ดันเลื้อยเข้ารูข้างคันนา พ่อตาเห็นเลยเอาดินปิดไว้แล้วเรียกมาจัดการเข้าคู่เลย เอาออกมาได้ ขายไปสามร้อย indecision

ไม่ว่ากันครับ วิถีชาวบ้าน cheeky