ไปเที่ยว Vinh long กันครับ

ไปเที่ยววินลองกันครับว่าแตกต่างกันแค่ไหนจากอดีตมาครับ

http://youtu.be/8W1LpZT6Mi8