หอยโข่งกับหอยเชอรี่ ต่างกันตรงไหนครับ

นอกจากสีไข่แล้ว  หอยสองตัวนี้ต่างกกันตรงไหนครับ

แล้วตัวนี้ใช่หอยโข่งหรือไม่

Comments

ความเห็นที่ 1

ฝาปิดตัวนี้เป็นหินปูน (มีรอยลอกขาวมาเลย) เป็นหอยเชอรี่ครับ ถ้ากลุ่มหอยโข่งพื้นเมืองของเราจะเป็นฝาปิดแบบไคติน