Australopithecus sediba -- hominin ชนิดใหม่ที่อาจเป็นบรรพบุรุษของ Homo erectus
การค้นพบซากกระดูกของ Australopithecus sediba ที่มีอายุกว่า 1.98 ล้านปี (ในขณะที่ฟอสซิลในสกุล Homo ที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุ 1.90 ล้านปี) อาจทำให้มุมมองของวิวัฒนาการของมนุษย์เปลี่ยนไป ซาก hominin ชนิดใหม่นี้ถูกค้นพบในประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งจากลักษณะสัณฐานหลายอย่างก้ำกึ่งระหว่างสกุล Homo และ Australopithecus ทำให้เกิดคำถามว่า hominin ชนิดนี้ควรอยู่ตำแหน่งไหนของวิวัฒนาการ อีกทั้ง ลักษณะกระดูกเท้าและข้อศอก และนิ้วมือที่สามารถกำได้และเครื่องมือที่พบบริเวณโดยรอบบ่งชี้ว่า hominin ชนิดนี้สามารถยืนได้ด้วยสองขา มีการสร้างเครื่องมือขึ้นแล้ว และน่าจะเป็นบรรพบุรุษของ Homo erectus ครับ อย่างไรก็ตาม ยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางครับ

รายงานการค้นพบและคำบรรยายของกระดูกส่วนต่างๆ ที่พบได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science ครับ

ที่มา: http://blogs.scientificamerican.com/anthropology-in-practice/2011/09/09/pieces-of-the-human-evolutionary-puzzle-who-was-australopithecus-sediba/?WT.mc_id=SA_facebook

http://blogs.scientificamerican.com/observations/2011/04/18/early-human-fossils-from-south-africa-could-upend-long-held-view-of-human-evolution/
  c]t  

Comments

ความเห็นที่ 1

ฮี่ๆ มนุษย์ดึกดำบรรพ์