เจ้าตัวนี้คือตัวอะไรครับ พบที่สวนหน้าบ้าน ขนาดเท่าจิ้งจกบ้านธรรมดาครับ เห็นมันแปลกครับ

ผมเจอเจ้าตัวนี้ที่สวนหน้าบ้านเห็นมันแปลกเลยเข้าสอบถามครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

จิ้งจกบ้านหลังปุ่มครับ (Hemidactylus brookii)