Herp : เลื้อยคลานและครึ่งบกครึ่งน้ำ

หัวเรื่องเรียงไอคอนตอบสร้างเมื่อตอบสุดท้าย
รวมมิตร งู (กระทู้ถามชื่อครับ) 13 11 ปี 34 สัปดาห์ ago
by aimbryo
11 ปี 33 สัปดาห์ ago
by นณณ์
รูปงูกินปลาครับ นำมาจากเวปเพื่อนบ้าน 8 11 ปี 33 สัปดาห์ ago
by kaikoun
11 ปี 33 สัปดาห์ ago
by aqueous_andaman
รูปงูจงอาง 4 13 ปี 38 สัปดาห์ ago
by Snakeeater
13 ปี 38 สัปดาห์ ago
by Bee_Biology
รู้อย่างเดียวว่ามันบินได้...กิ้งก่าบิน 6 13 ปี 5 สัปดาห์ ago
by chukiat nualsri
13 ปี 4 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ลองเที่ยวแบบกลางคืนดู :) 29 12 ปี 13 สัปดาห์ ago
by Myanmar
12 ปี 13 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
ลายสอแน่ๆ แต่ทำไมสีและลายแปลกๆครับ 5 12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by kwang22
12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by Muscicapidae
ลายเสื้อปีนี้ (แต่สงสัยไม่ทันงานนก) 7 10 ปี 36 สัปดาห์ ago
by นณณ์
10 ปี 35 สัปดาห์ ago
by Gatsby
ลูกงูพันธุ์อะไรครับ 1 6 ปี 33 สัปดาห์ ago
by boss46153
6 ปี 32 สัปดาห์ ago
by kroolek
ลูกงูอะไรครับ 11 13 ปี 11 สัปดาห์ ago
by ttong
13 ปี 11 สัปดาห์ ago
by iDuang
ลูกงูอะไรครับ ด่วน! ที่บ้านมีเด็กกว่าจะเป็นอันตรายเพราะต้องมีแม่งูแน่!! 10 12 ปี 31 สัปดาห์ ago
by akesit1911
12 ปี 13 สัปดาห์ ago
by Ferguo456 (ไม่ได้ล๊อคอิน)
ลูกงูอะไรครับ สงสัย 7 12 ปี 7 สัปดาห์ ago
by นรฤทธิ์ สุทธิสังข์
12 ปี 6 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ลูกงูแสงอาทิตย์หรือเปล่าครับ 10 13 ปี 11 สัปดาห์ ago
by ไอ้ลูกทุ่ง
13 ปี 10 สัปดาห์ ago
by ฟ่อน
ลูกจิ้งเหลนเรียวลาย(หรือเปล่า) 4 13 ปี 16 สัปดาห์ ago
by kwang22
12 ปี 32 สัปดาห์ ago
by ตุ้ม
ลูกอ๊อดของตัวอะไรครับ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรครับ 0 4 ปี 29 สัปดาห์ ago
by Andaman_Kaosung
ไม่มีข้อมูล
ลูกอ๊อดตัวนี้-คุณพ่อคุณแม่เขาเป็นใคร? ขอรับ 16 13 ปี 20 สัปดาห์ ago
by สมชาติ
13 ปี 19 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
ลูกใครเอ่ย อิอิ 11 13 ปี 39 สัปดาห์ ago
by GreenEyes
13 ปี 38 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
วันนี้ผมทำงูตายไปหนึ่งตัวครับ 15 13 ปี 34 สัปดาห์ ago
by mookendo
13 ปี 33 สัปดาห์ ago
by knotsnake
วันนี้มี app มาเสนอครับ สำหรับคนใช้ iOS 5 13 ปี 6 สัปดาห์ ago
by ฉลามเสือ
13 ปี 6 สัปดาห์ ago
by ฉลามเสือ
ว่าด้วยอึ่งกราย? 9 13 ปี 46 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
13 ปี 45 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
สงสัยว่าเจ้าตัวนี้คืองูรึเปล่าคะ? 4 9 ปี 47 สัปดาห์ ago
by nemopear
9 ปี 46 สัปดาห์ ago
by ตุ้ม
สมทบภาพลง Index 6 13 ปี 33 สัปดาห์ ago
by Muscicapidae
13 ปี 33 สัปดาห์ ago
by GreenEyes
สมาชิกใหม่ ขอความรู้เกี่ยวกับชื่อและชนิดของงู 13 11 ปี 38 สัปดาห์ ago
by bluesky
11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by bluesky
สวัสดีปีงูเขียวตาแดง 7 11 ปี 28 สัปดาห์ ago
by waterpanda
11 ปี 28 สัปดาห์ ago
by waterpanda
สวัสดีปีใหม่ 2559 3 8 ปี 27 สัปดาห์ ago
by knotsnake
8 ปี 26 สัปดาห์ ago
by Snakeeater
สวัสดีปีใหม่ ด้วยภาพงูหนึ่งตัวครับ 6 12 ปี 27 สัปดาห์ ago
by kkc.38
12 ปี 27 สัปดาห์ ago
by kkc.38
สอบถาม ID หน่อยคับ 5 12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by aunbios07
12 ปี 43 สัปดาห์ ago
by พรุ
สอบถาม งูอะไรครับ 5 12 ปี 12 สัปดาห์ ago
by viwat
12 ปี 12 สัปดาห์ ago
by ไอ้ลูกทุ่ง
สอบถามกิ้งก่า จ.เลย 3 9 ปี 47 สัปดาห์ ago
by natureman
9 ปี 47 สัปดาห์ ago
by natureman
สอบถามครับ ไม่รู้งูอะไร อยู่ในบ้านมาสักพักแล้ว 4 10 ปี 11 สัปดาห์ ago
by เพื่อน
10 ปี 11 สัปดาห์ ago
by เพื่อน
สอบถามคราบงูว่าเป็นของงูชนิดไหนค่ะ 1 6 ปี 40 สัปดาห์ ago
by am.ns
6 ปี 35 สัปดาห์ ago
by knotsnake
สอบถามความน่าจะเป็นของ ไก่ที่บ้านตาย 2 9 ปี 46 สัปดาห์ ago
by sm
9 ปี 46 สัปดาห์ ago
by doctorT
สอบถามงูอะไรคะ 6 11 ปี 20 สัปดาห์ ago
by wan
11 ปี 17 สัปดาห์ ago
by แมงระงำ
สอบถามชนิดงูครับพยายามค้นหาแต่ไม่เจอ 6 11 ปี 49 สัปดาห์ ago
by Anonymous
11 ปี 48 สัปดาห์ ago
by adam (ไม่ได้ล๊อคอิน)
สอบถามชนิดพันธุ์จิ้งจก จิ้งเกลน งู หน่อยครับกระผม 3 8 ปี 3 สัปดาห์ ago
by kaponger
8 ปี 3 สัปดาห์ ago
by kaponger
สอบถามชื่อ Species เจ้าตัวนี้ครับ 10 12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by sahaideer
12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
สอบถามชื่องูครับ 3 10 ปี 16 สัปดาห์ ago
by karwut
10 ปี 15 สัปดาห์ ago
by knotsnake
สอบถามชื่อสัตว์ป่าภูกระดึง 17 11 ปี 31 สัปดาห์ ago
by natureman
11 ปี 31 สัปดาห์ ago
by ตะขาบยักษ์
สอบถามชื่อสายพันธุ์ และข้อมูลของจิ้งจกตัวนี้ด้วยครับ 2 7 ปี 22 ชั่วโมง ago
by Charn
6 ปี 51 สัปดาห์ ago
by Charn
สอบถามถึงชื่องูตัวนี้ครับ 9 11 ปี 50 สัปดาห์ ago
by ลายสะลอง
11 ปี 49 สัปดาห์ ago
by ตะขาบยักษ์
สอบถามนะครับ งูอะไรครับ 11 11 ปี 21 สัปดาห์ ago
by kobchai Waranak...
11 ปี 13 สัปดาห์ ago
by kobchai Waranak...
สอบถามผู้รู้ เกี่ยวกับงูเขียว 8 12 ปี 51 สัปดาห์ ago
by Anonymous
12 ปี 51 สัปดาห์ ago
by taen
สอบถามผู้รู้ค่ะว่าในภาพเป็นคราบงูอะไร 2 7 ปี 2 สัปดาห์ ago
by Kimhanuel
7 ปี 2 สัปดาห์ ago
by Kimhanuel
สอบถามพวกเลื้อยคลาน 13 13 ปี 49 สัปดาห์ ago
by kroolek
13 ปี 48 สัปดาห์ ago
by kroolek
สอบถามยี่ห้อจิ้งเหลน 3 11 ปี 33 สัปดาห์ ago
by Amphidromus
10 ปี 50 สัปดาห์ ago
by shama65
สอบถามว่างูในภาพใช่งูเห่าหรือเปล่าครับ 1 9 ปี 20 สัปดาห์ ago
by ลายสะลอง
9 ปี 20 สัปดาห์ ago
by knotsnake
สอบถามว่าชื่องูอะไรครับ 4 12 ปี 4 สัปดาห์ ago
by Anonymous
12 ปี 3 สัปดาห์ ago
by บัณฑิตย์ (ไม่ได้ล๊อคอิน)
สอบถามว่าเป็นงูชนิดใดขอรับ 3 12 ปี 6 สัปดาห์ ago
by วิศวกรน้อย
12 ปี 6 สัปดาห์ ago
by kwang22
สอบถามว่าใช่เสียงงูมั้ยคะ 3 11 ปี 6 สัปดาห์ ago
by Anonymous
11 ปี 5 สัปดาห์ ago
by แมดแมลง (ไม่ได้ล๊อคอิน)
สอบถามสถานะของปาดลายเลอะใต้ครับผม 2 10 ปี 31 สัปดาห์ ago
by Mandarin
10 ปี 30 สัปดาห์ ago
by knotsnake
สอบถามสายพันธุ์งู 8 14 ปี 2 สัปดาห์ ago
by Anonymous
14 ปี 1 สัปดาห์ ago
by knotsnake. (ไม่ได้ล๊อคอิน)